• Chuyện học hành

    Sự tích tồn kho

    Loài người xưa kia được biết tới có 10 nền văn minh biến mất một cách bí ẩn. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không biết tới có một nền văn minh vãi cả rực rỡ thứ 11. Một nền văn minh mà người ta còn chẳng biết tới tồn kho là gì trong cái xã hội đó. Và hôm nay, bà kể chuyện cháu nghe 1 phần nhỏ của nền văn minh thứ 11. Ngày xửa ngày xưa Mọi thứ hiện đại VL¹ Cái gì cũng nhanh Nhanh như Thanos búng tay² Một phát là chết tiêu mất nửa vũ trụ Cơ bản, mọi thứ nhanh như tốc độ…